Home | Nyheter | Mål | Metoder | Ideologi | Religion | Personliga Texter | Malcolm X | Black Panther Party | Om Gäng | Paris (politisk artist) | Litteratur | Länkar | Samarbet partners | Ta kontakt | English

Black Panther Party

BLACK PANTHER PARTY

Grundare:
 
Försvarsminister
Huey P. Newton
&
Ordförande
Bobby Seale
 
Oakland, Kalifornien 1966

Black Panther Party 6 original members
November 1966, en månad efter partiet grundats. De 6 första medlemarna.
Uppe till vänster till höger: Elbert "Big Man" Howard, Huey P. Newton, Sherman Forte, Bobby Seale.
Nederst: Reggie Forte och Bobby Hutton.
(BobbySeale.com)Nu är arbetet om Black Panther Party snart klart, håll ut!

BLACK PANTHER PARTY'S tiopunkts program såsom det publicerats i Tiden är inne av ordförande Bobby Seale (såsom det även publicerades varje vecka i deras tidning):
 
1. Vi vill ha frihet. Vi vill ha makt att bestämma över vårt svarta samhälles framtid.
 Vi tror att de svarta människorna inte kan bli fria förrän vi kan bestämma över våra öden.
 
2. Vi kräver full sysselsättning för vårt folk.
 Vi tror att den federala regeringen har ansvaret för och är förpliktad att ge alla människor arbete eller en garanterad inkomst. Vi anser att om de vita amerikanska affärsmännen inte ger oss full sysselsättning, bör produktionsmedlen tas från affärsmännen och överföras till samhället så att människorna i samhället kan organisera och ge arbete åt alla sina medlemmar och ge dem en hög levnadsstandard.
 
3. Vi kräver ett slut på den vite mannens utsugning av vårt samhälle.
 Vi anser att den rasisitiska regeringen har sugit ut oss och nu kräver vi den för länge sedan förfallna skulden av fyrti tunnland jord och två mulor. Fyrti tunnland och två mulor lovades oss för 100 år sedan som ersättning för slavarbete och massmord på svarta människor. Vi är beredda att acceptera betalning i kontanta pengar som skall fördelas till våra många samhällen. Tyskarna hjälper nu judarna i Israel som ersättning för folkmordet på det judiska folket. Tyskarna mördade sex miljoner judar. De amerikanska rasisterna har deltagit i massmorden på över femtio miljoner svarta människor, och därför anser vi att vårt krav är anspråkslöst.
 
4. Vi kräver anständiga bostäder som är lämpade att härbärgera mänskliga varelser.
 Vi är av den åsikten att om inte de vita husvärdarna vill ge vår svarta gemenskap anständiga bostäder, bör bostäderna och jorden förvandlas till kooperativer så att vårt samfund med regeringens hjälp kan bygga och inreda anständiga bostäder för sina medlemmar.
 
5. Vi vill för vårt folk ha en undervisning som blottar det dekadenta amerikanska samhällets sanna natur. Vi vill ha en undervisning som lär oss vår historia, sådan som den verkligen är och vår roll i dagens samhälle.
 Vi tror på ett undervisningssystem som lär vårt folk att känna sig självt. Om en människa inte känner sig själv och sin ställning i samhället och i världen, har hon små möjligheter att hävda sig på något område.
 
6. Vi kräver att alla svarta män befrias från militärtjänst.
 Vi anser att svarta människor inte skall tvingas att göra militärtjänst och kämpa för att försvara en rasistisk regering som inte beskyddar oss. Vi vill inte slåss och döda andra färgade folk i världen som liksom det svarta foket förtrycks av Amerikas rasistiska vita regering. Vi kommer att försvara oss mot den rasistiska vita polisens och den rasistiska militärens makt och våld med alla medel som vi finner nödvändiga.
 
7. Vi kräver ett omedelbart slut på POLISBRUTALITETEN och på MORDEN på svarta människor.
 Vi tror att vi kan göra ett slut på polisbrutaliteten i vårt svarta samfund genom att organisera svarta självförsvarsgrupper som tar till sin uppgift att försvara vårt svarta samfund mot rasistiskt polisförtryck och -brutalitet. Andra tillägget till Förenta staternas konstitution ger medborgarna rätt att bära vapen. Vi anser därför att alla svarta människor bör beväpna sig för självförsvar.
 
8. Vi kräver att alla svarta människor som ställs inför rätta döms i en domstol av en jury av deras likar eller av människor som tillhör det svarta samfundet, som det står angivet i Förenta staternas konstitution.
 Vi anser att alla svarta människor borde friges från de många arresterna och fängelserna därför att de inte har fått en rättvis och opartisk rättegång.
 
9. Vi kräver att alla svarta människor som ställs inför rätta döms i en domstol av en jury av deras likar eller av människor som tillhör det svarta samfundet, som det står angivet i Förenta staternas konstitution.
 Vi anser att domstolarna bör följa Förenta staternas konstitution så att de svarta människorna får rättvisare rättegångar. Fjortonde tillägget till Förenta staternas konstitution ger alla medborgare rätt att dömas av sina likar. Med en like menas en person som har en liknande ekonomisk, social, religiös, geografisk, lokal, historisk och racial bakgrund. För att uppfylla detta krav måste domstolen välja en jury från det svarta samfund som den åtalade tillhör. Vi har dömts och döms forfarande av helvita juryr som inte har någon förståelse för den "vanliga resonerande människan" från det svarta samfundet.
 
10. Vi kräver jord, bröd, bostäder, kläder, rättvisa och fred. Och vårt viktigaste politiska mål är en av Förenta nationerna övervakad folkomröstning som skall hållas i hela den svarta kolonin och i vilken endast svarta koloniala undersåtar är berättigade att delta, och vars ändamål är att få fram det svarta folkets vilja beträffande dess nationella öde.
 När det, som ett led i den mänskliga utvecklingen, blir nödvändigt för ett folk att upplösa de politiska band som har förenat det med ett annat, och att bland makterna här på jorden inta den självständiga och lika berättigade ställning till vilken naturlagarna och naturens Gud har gett det rätt, kräver en anständig respekt för människosläktets åsikter att detta folk skall förklara skälen till att det önskar separera sig.
 Vi anser dessa sanningar som självklara, att alla människor är skapta jämlika; att de av sin Skapare har fått sig tilldelat vissa oförytterliga rättigheter; att till dessa hör liv, frihet och rätten att sträva efter lycka. Att det för att trygga dessa rättigheter bland människorna har upprättats regeringar som innehar sin rättmätiga makt med de styrdas medgivande; att så snart någon form av regering i stället motarbetar dessa ändamål, har foket rätt att förändra eller avsätta den och att upprätta en ny regering som grundar sig på sådana principer och organiserar sina befogenheter i en sådan form som förefaller lämpligast för att befrämja folkets trygghet och lycka. Klokheten kommer visserligen att säga att sedan länge etablerade regeringar inte bör förändras av obetydliga eller tillfälliga orsaker; och likaså har all erfarenhet visat att människosläktet är mera benäget för att lida, eftersom man kan stå ut med missförhållanden, än att förskaffa sig själv rätt genom att avskaffa sådan former som man vant sig vid. Men när en lång följd av missbruk och intrång som ständigt är riktade mot samma objekt, tyder på en plan att tvinga en dem under absolut despotism, är det deras rätt, är det deras plikt att störta en sådan regering och att förskaffa sig nya garantier för sin framtida trygghet.
Bobby Seales hemsida

Intervju med Huey P. Newton (1968)

A Huey P. Newton story

Prisons by Huey P. Newton

Fred Hampton, Sr

Fred Hampton, Jr

Följ länkarna här under för att få
tag i böckerna som står utskrivna

Allmän info om Black Panther Party

The Black Panthers, Jones, Charles E., Jennings, William (Hardback)

Black Panther Party For Self Defense, Glover, Danny, Cleaver, Kathlean (Paper Back)

Liberation, Imagination and the Black Panther Party, Cleaver, Kathleen , Katsiaficas, George

Black Panther Party Reconsidered, Jones, Charles (Hardback)

Black Panther Party (Reconsidered), Jones, Charles (Paperback)

Black Panthers Speak, Foner, Philip S. (Paperback)

Framing the Black Panthers, Rhodes, Jane (Cloth)

Up Against the Wall: Violence in the Making and Unmaking of the Black Panther Party, Austin, Curtis J. (Trade Cloth)

The Black Panthers in the Midwest, Witt, Andrew (Hardback)

A Panther Is a Black Cat: An Account of the Early Years of the Black Panther Party - Its Origins, Its Goals, and Its Struggle for Survival, Major, Reginald (Trade Paper)

Will You Die with Me?: My Life and the Black Panther Party, Forbes, Flores Alexander (Trade Cloth)

This Side of Glory: The Autobiography of David Hilliard and the Story of the Black Panther Party, Cole, Lewis, Hilliard, David (Paper Back)

In Search of the Black Panther Party, Lazerow, Jama, Williams, Yohuru (Hardback)

Panther: a Pictorial History of the Black Panthers and the Story behind the Film, Van Peebles, Mario, Taylor, Ula Y., Lewis, J. Tarika (Paperback)

De Svarta Pantrarna, Marine, Gene (original titel: The Black Panthers, översatt av Jan Stolpe)
Finns att låna på ett flertal bibliotek i Sverige.

Huey P. Newton

Huey P. Newton, The Radical Theorist, Jeffries, Judson, L. (Paperback)

Revolutionary Suicide, Newton, Huey P. (Paperback)

To Die For The People, Newton, Huey P. (Paperback)

War Against the Panthers, Newton, Huey P. (Hardback)

The Huey P.Newton Reader, Hilliard, David , Weise, Donald (Paper Back)

Revolutionary Intercommunalism And The Right Of Nations To Self-Determination, Newton, Huey P., Lenin, V.I. (Paperback)

Bobby Seale

Seize the Time, Seale, Bobby (Paperback)

Tiden är inne, Seale, Bobby (original titel: Seize the time)
Finns att låna på de flesta bibliotek i Sverige.

Barbeque'n with Bobby, Seale, Bobby (Paperback)

Eldridge Cleaver

Soul on Ice, Cleaver, Eldridge (Trade Paper)

Fråga Inte Ditt Land, Cleaver, Eldridge
Finns att låna på ett flertal bibliotek i Sverige.

All Makt Åt Folket, Cleaver, Eldridge
Finns att låna på ett flertal bibliotek i Sverige.

Samtal Med Eldridge Cleaver i Alger, Lockwood, Lee
Finns att låna på ett flertal bibliotek i Sverige.

Being Black, Jackson, George, Cleaver, Eldridge (Paperback)

Target Zero: A Life in Writing, Cleaver, Eldridge (Trade Cloth)