Home | Nyheter | Mål | Metoder | Ideologi | Religion | Personliga Texter | Malcolm X | Black Panther Party | Om Gäng | Paris (politisk artist) | Litteratur | Länkar | Samarbet partners | Ta kontakt | English

Religion

Här kommer finnas lite information om religion. Jag är inte själv medlem av något religiöst samfund, jag förespråkar heller inte någon religion framför någon annan. Min personliga tro existerar inte, jag är ateist (dvs. tror inte på någon gud), med det är inte heller något jag förespråkar, det är upp till var och en att hitta sin egen persoliga övertygelse. Anledningen till att jag tar upp religion här är för att religion har ett stort inflytande (på gott och ont) i världen, och att det historiskt varit många som kämpat mot höger extremism på grund av sin religion eller använt religionen som verktyg. Tilläggas kan även att en stor del av höger extremism kommer ut religiösa samfund (t.ex. Ku Klux Klan).