Home | Nyheter | Mål | Metoder | Ideologi | Religion | Personliga Texter | Malcolm X | Black Panther Party | Om Gäng | Paris (politisk artist) | Litteratur | Länkar | Samarbet partners | Ta kontakt | English
Mål

Målet är att rasismen/nazismen ska dö ut (detta vet vi alla, att det är i stort sett omöjligt, men siktar man inte högt, kan man inte uppnå det). Varje rasist/nazist som omvänds är en seger, det är dags att öka takten på segrarna.

1. Rasismen, nazismen, nationalsocialismen, fascismen, nationalismen, antisemitismen, homofobin, sexismen, all diskriminering, skall utrotas. Likt ogräs ryckas upp med roten ur mänskligheten.

2. Rasisterna, nazisterna, nationalsocialisterna, fascisterna, nationalisterna, antisemiterna, homofoberna, sexisterna, inga diskriminerare skall lyckas värva fler medlemmar eller övertyga människor att deras ideal är rätt, att de har rätt. DE HAR FEL!

3. Propagandan MOT rasismen, nazismen, nationalsocialismen, fascismen, nationalismen, antisemitismen, homofobin, sexismen, all diskriminering skall överrösta deras propaganda.
Det kommer snart fler punkter i programmet.