Underground Guerrilla
Bli medlem

Home

Mål | Ideologi | Metoder | Kalender | Nyhetsbrev | Personliga Texter | Malcolm X | Black Panther Party | Sanyika Shakur | Paris (militant artist) | Litteratur | Poesi | Bli medlem | Medlemmar | Länkar | Ta kontakt

Vem är välkommen att bli medlem?

Alla Antirasister/nazister, endast Antirasister/nazister!
Alla som dessutom är villiga att lägga ner mycket arbete i kampen MOT rasismen, nazismen, nationalsocialismen, fascismen, nationalismen, antisemitismen, homofobin, sexismen, alla former av diskriminering, är speciellt välkomna.

Hur blir du medlem?

Information kommer inom kort. Men för tillfället tas inga medlemmar emot. Organisationens ideologi måste först struktureras och föras ut till er som eventuellt vill bli medlemmar.