Underground Guerrilla
Poesi

Home

Mål | Ideologi | Metoder | Kalender | Nyhetsbrev | Personliga Texter | Malcolm X | Black Panther Party | Sanyika Shakur | Paris (militant artist) | Litteratur | Poesi | Länkar | Ta kontakt

Poesin och musiken har alltid spelat en stor roll i frihetskamper, även i kampen om männskliga- och medborgerligarättigheter. Därför vill jag presentera dikter och texter här, delvis som en attribut till alla tidigare kämpar och för att det är lättare för en del människor att ta åt sig budskapet i form av poesi/musik.
"När jag föds är jag svart
När jag växer upp är jag svart
När jag blir generad är jag svart
När jag mår illa är jag svart
När jag fryser är jag svart
När jag dör är jag svart
* * * * * * * * * * * *
När du föddes var du rosa
När du växte upp var du vit
När du blir generad är du röd
När du mår illa är du grön
När du fryser är du blå
När du dör är du grå
* * * * * * * * * * * *
och du kallar mig färgad!!!"
Okänd